دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 66، بهار 1400، صفحه 1-10 
2. نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تمامیت‌خواهی زوجی و طلاق عاطفی در زنان

صفحه 1-2

وفا مصطفی؛ هاجر فلاح زاده؛ شهلا آمره ئی برچلویی؛ امید حمیدی


5. شناسایی عوامل اجتماعی، روانی و فیزیولوژیک مرتبط با ازدواج زودرس دختران در شهر قم: یک نظریه زمینه ای

رضیه عمرانی نژاد؛ نوروز هاشم زهی؛ کاوه خبیری؛ کیوان ملانوروزی؛ بهرام قدیمی