عداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 423
تعداد نویسندگان 798
تعداد مشاهده مقاله 726,962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 339,707
نسبت مشاهده بر مقاله 1718.59
نسبت دریافت فایل بر مقاله 803.09
تعداد مقالات ارسال شده 1,854
تعداد مقالات رد شده 1,538
درصد عدم پذیرش 83
تعداد مقالات پذیرفته شده 116
درصد پذیرش 6

 

نشریه  علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»

نشریه موفق به کسب نمره الف در ارزیابی سال 98 وزارت علوم تحقیقات فناوری شد.

 

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 Ø¯Ø³ØªØ±Ø³ÛŒ به مقالات این فصلنامه آزاد می باشد

نشریه برای چاپ مقالات مبلغ 3000000 ریال از نویسندگان محترم دریافت می نماید.

 

شیوه نامه ارسال مقاله به نشریه  

مقالات این نشریه در سامانه  DOAJ   نمایه می شود.

نویسندگان محترم که مقالات آنان پذیرش شده است از شماره تابستان 99 ملزم به تهیه چکیده مبسوط به فارسی و لاتین می باشند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2538-2926
شاپا الکترونیکی
2538-2934