عداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 515
تعداد نویسندگان 1,003
تعداد مشاهده مقاله 1,047,498
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 473,738
نسبت مشاهده بر مقاله 2033.98
نسبت دریافت فایل بر مقاله 919.88
 
تعداد مقالات ارسال شده 2,348
تعداد مقالات رد شده 1,906
درصد عدم پذیرش 81
تعداد مقالات پذیرفته شده 211
درصد پذیرش 9

 

ابر واژگان