عداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 422
تعداد نویسندگان 793
تعداد مشاهده مقاله 692,064
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 328,924
نسبت مشاهده بر مقاله 1639.96
نسبت دریافت فایل بر مقاله 779.44
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,794
تعداد مقالات رد شده 1,489
درصد عدم پذیرش 83
تعداد مقالات پذیرفته شده 114
درصد پذیرش 6

 

نشریه  علمی پژوهشی« مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان»

نشریه موفق به کسب نمره الف در ارزیابی سال 98 وزارت علوم تحقیقات فناوری شد.

 

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 Ø¯Ø³ØªØ±Ø³ÛŒ به مقالات این فصلنامه آزاد می باشد

نشریه برای چاپ مقالات مبلغ 3000000 ریال از نویسندگان محترم دریافت می نماید.

 

شیوه نامه ارسال مقاله به نشریه  

مقالات این نشریه در سامانه  DOAJ   نمایه می شود.

نویسندگان محترم که مقالات آنان پذیرش شده است از شماره تابستان 99 ملزم به تهیه چکیده مبسوط به فارسی و لاتین می باشند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-2926
شاپا الکترونیکی
2538-2934