اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه علمی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان  با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

نشریه درصدد انتشار مقالات علمی  پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه است.

نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و  در آن به توافق رسیده اند.

 منشور اخلاقی در‌ COPE ، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.

برای جلوگیری از سرقت علمی/ادبی مجله از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور استفاده می کند.

تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

 قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ است.

   تصمیم‌گیری منصفانه دربارۀ مقالات

 تصمیم‌گیری دربارۀ مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت‌، گرایش جنسی‌، باورهای مذهبی‌، قومی، شهروندی یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام می شود.

 محرمانه ماندن اطلاعات

 اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر  کاملاً محرمانه است و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

   رعایت منافع اشخاص

 امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایر افراد با ارجاع‌دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام می شود.

وظایف داوران

 1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه

 داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند.

2-سرعت عمل

 داوران انتخاب شده بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار می دهند که شامل:

 عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است.

 داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.

3-محرمانه بودن اطلاعات

 کلیه اطلاعات موجود در مقالات برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن کوشا باشد.

4-داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

   داوری مقالات  بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام و به  نویسندگان ارائه می شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی‌، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری می شود.

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است با ارجاع‌دهی کامل در کتابنامه همراه است.

 6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

 داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود نباید داوری مقاله را قبول کنند.

 وظایف نویسندگان

1-      ارائه مقالات علمی و استاندارد

 نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

2-ارائه داده های خام در صورت نیاز

   از نویسنده  خواسته می شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

3-اصالت مقاله ارائه شده

 مقاله ارائه شده می‌بایست کار خود نویسنده مقاله بوده و هر‌گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

4-عدم انتشارهمزمان یک مقاله یا مقاله پذیرش و چاپ شده

   ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه یا مقالات منتشر شده یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

5-ذکر ارجاع‌دهی مناسب

  •  ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب‌ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص به شیوۀ APA است.
  •  ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط
  •  فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند و نویسنده اصلی مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و نبود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند، همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.
  •    اطلاع‌رسانی در خصوص وجود خطرات احتمالی برای انسان‌ها یا سایر موجودات زنده
  •  هر‌گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان‌ها یا سایر موجود می‌شود، می‌بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

 ذکر پشتیبان‌های مالی

  1.  نویسندگان می‌بایست کلیه پشتیبان‌های مالی مقاله خود را نیز معرفی کنند.
  2.  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

  3.  نویسنده در هر زمانی که متوجه هر‌گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام کند و مقاله را بازپس گیرد.