تماس با ما

 • آدرس: تهران – میدان ونک- خیابان ونک – دانشگاه الزهرا- طبقه ششم ساختمان خوارزمی - دفتر نشریه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان
 • ایمیل فصلنامه jwsps@alzahra.ac.ir
 • تلفن مستقیم : 88058926 
 • تلفن : 9-88044051 
 •  
 • پاسخ گویی به تلفن نویسندگان به صورت ثابت در روز دوشنبه امکان پذیر است(از ساعت 9تا 14) 
 • در روز یکشنبه ( از ساعت 10-12)  پاسخ گو هستیم
 • با توجه به شرایط کاری  بهترین روش ارتباطی ارسال ایمیل به ایمیل فصلنامه می باشد تا در اسرع وقت به ایمیل شما پاسخ دهیم.
 • آدرس ایمیل فصلنامه 
 • jwsps@alzahra.ac.ir
 •  

CAPTCHA Image