درباره نشریه

مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان در سال 1382 با عنوان مطالعات زنان تأسیس شد و چند سال بعد با تخصصی شدن مجلات به این عنوان تغییر نام یافت. این مجله با ارزیابی سه شماره اول آن از سوی وزارت علوم فناوری به درجه علمی - پژوهشی نائل آمد و از آن سال تا کنون با درجه مجله علمی - پژوهشی به کار خود ادامه داده است. همچنین این مجله 9 سال متوالی رتبه Q1 در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC بدست آورده است و در ارزیابی سال 98 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه الف را کسب کرده است.

 مجله مقاله هایی را در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست و توسعه که در قالب زنان و جنسیت است  می پذیرد.