درباره نشریه

مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان در سال 1382 با عنوان مطالعات زنان تأسیس شد و چند سال بعد با تخصصی شدن مجلات به این عنوان تغییر نام یافت. این مجله با ارزیابی سه شماره اول آن از سوی وزارت علوم فناوری به درجه علمی - پژوهشی نائل آمد و از آن سال تا کنون با درجه مجله علمی - پژوهشی به کار خود ادامه داده است. همچنین این مجله 9 سال متوالی رتبه Q1 در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC بدست آورده است و نشریه  دو سال متوالی موفق به کسب نمره الف در ارزیابی 1399و 1398 وزارت علوم تحقیقات فناوری شد.

 مجله مقاله هایی را در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست و توسعه که در قالب زنان و جنسیت است می پذیرد.

 فصلنامه  مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است.

کشور محل چاپایران

ناشر: نتشارات دانشگاه الزهرا

نوع نشریه : نشریه علمی

سال شروع: 1382

توالی انتشار: فصلی

تعداد توالی چاپ نشریه(تناوب انتشار): 19 

فرمت: الکترونیکی

زبان: دو زبانه فارسی و انگلیسی(چکیده ، چکیده مبسوط و منابع فارسی مقالات به انگلیسی)

قابل دسترسی از: magiran, noormags ,SID,  ISC،  google scholar، civilica ، پایگاه بین المللی DOAJ

 متوسط زمان داوری مقالات: 2 تا 6 هفته

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: 3روز

نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور  و 1 داور تطبیقی

هزینه چاپ مقاله: مبلغ 3000000 ریال برای چاپ

رایانامه نشریه :jwsps@alzahra.ac.ir