فرایند پذیرش مقالات

 

 
   

   -         ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

   -          بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان مجله

   -         انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط سردبیر و هیئت تحریریه

   -         بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری

   -         بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران

   -         اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

   -         داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

   -         قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

   -         اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

   -         انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی

در این نشریه داوری به صورت دو سو مخفی انجام می شود.

 

میانگین مدت زمان برای بررسی اولیه ده روز می باشد.

میانگین مدت زمان داوری در این نشریه 1الی 4 ماه می باشد

به اطلاع نویسندگان محترم که برای نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان مقاله ارسال می کنند می رساند که این نشریه برای چاپ مقالات مبلغ 3000000 ریال هزینه از نویسندگان دریافت می کند.