مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در پی پژوهشی با هدف شناخت استفاده از فضاهای فرهنگی اعم از مکان‌ها (سینما، موزه و غیره) و کالاهای فرهنگی (کتاب، تلویزیون و غیره) توسط زنان شاغل و خانه‌دار و مقایسه بین آن‌ها به روش کیفی و با ابزار مصاحبه و سپس تجزیه و تحلیل محتوای متن مصاحبه‌ها، نتایج تعمق‌پذیری به‌دست آمد؛ اولاً، زنان فضاهای فرهنگی را به طور یکسان مصرف نکرده‌اند. ثانیاً، زنان شاغل کمی بیش‌تر از زنان خانه‌دار به سینما می‌روند. ضمن اینکه کلاً زنان کم به موزه و تئاتر می‌روند، ولی تقریباً به یک اندازه از این مکان‌ها بهره می‌برند. زنان خانه‌دار کمی بیش‌تر از زنان شاغل تلویزیون می‌بینند، زیرا آن‌ها فرصت بیش‌تری دارند. زنان به یک اندازه ماهواره تماشا می‌کنند، ولی زنان شاغل به‌رغم اینکه کار می‌کنند و کار خانه را نیز به عهده دارند، کمی بیش‌تر از زنان خانه‌دار مطالعه می‌کنند. هر دو دسته خیلی موسیقی گوش می‌کنند و در نهایت همه زنان در استفاده از مکان‌های فرهنگی (به دلایل اقتصادی یا کمبود وقت) کم‌تر از وسایل فرهنگی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Working Women and Housewives in Tehran

نویسنده [English]

  • Morteza Monadi
Faculty Member, Social Science Dept., AI-Zahra University
چکیده [English]

This paper shows that, first, women have not used cultural spaces evenly, that is at the same rate. Secondly, the employed women use of cultural spaces is a little higher than that of the housewives, at least in terms of going to the cinema. We should note that generally women rarely go to theatre or museum. The housewives watch television a bit more than the employed women because they have more time to spend on watching TV. Both housewives and the employed women spend time on watching the satellite TV at an equal rate, while the employed women study more, despite their occupational activity and given the fact that they have their share of housekeeping. The two groups listen to music very often. Finally, Cultural sites are used little by women; this might be due to economic constraints or lack of time. Instead they use cultural material more than cultural sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Spaces
  • Cultural Places
  • Cultural Facilities
  • Cultural Capital
  • Working Women and Housewives