متعه الطلاق (بررسی مبانی فقهی بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رویکرد پشتیبانی از حقوق زنان و به منظور تضمین پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هایی آن، عملا، زوجه را از دست یابی به حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین مقدار و شیوه دریافت حقوق مالی زن مطلقه (متعه طلاق) نیز موجب پراکندگی آرای قضات شده است. در این پژوهش، آیات و روایات متعه الطلاق، در چهارچوب اهداف و مقاصد کلان شرع و اصول و قواعد راهبردی حاکم بر سامانه قانون گذاری اسلامی، که منجر به پشتیبانی های مالی ویژه از زنان شده است، بررسی شد. پس از بررسی دلایل، می توان نتیجه گرفت که اگر رفع اتهام و تالیف قلوب علت حکم متعه باشد، به تنقیح مناط، تنها در فرضی که طلاق از سوی زوجه باشد، نفی استحقاق متعه برای او منطقی است، اما در غیر این مورد، با توجه به فلسفه متعه، حکم به پرداخت متعه برای همه اقسام زنان مطلقه مناسب تر است. در مورد ملاک تعیین مقدار متعه طلاق، برای مطلقات غیرمدخوله غیرمفروضه، شئونات زوجه، و برای مطلقات مدخوله مفروضه، وضعیت مالی زوج ملاک عمل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorce Compensation (Mut'at al •. Talaq)

نویسندگان [English]

  • Zohre Kazernl 1
  • Ezzat-sadat Mir-khanl 2
1 MA in Women's Studies, Tarbiyat Modarres Universit
2 Assistant Professor, Department of Women's Studies, Tarbiyat Modarres University
چکیده [English]

 
The amendment six of divorce law reform, approved 1998, has been legislated for support of women and guarantees financial compensation of their efforts in common life. Although in practice, the law ambiguity and intricacy disappoint spouses from restitution their rights. Moreover, lack of clear criteria to define the amount and the way of receiving financial compensation of divorce lead judges to decide about it different from each other. In this research, we investigated Quranic verses, Islamic traditions about divorce compensation, religious goals, and strategic principles in Islamic legislation system that conduces to special finance support of women particularly divorcees.
After reviewing the arguments, and clarifying the reason of issuing such order, we may conclude that when removal of charge was due to divorce compensation, only if the wife asked for divorce, judge can deny her merit to compensation. But with attention to the philosophy of temporary married wife (Mut'a), it is better to pay divorce compensation to all divorced women. If divorce happens before marriage consumption and fixing marriage portion, the criteria to determine divorce compensation, would be the status of wife, but after marriage consumption and fixing marriage portion, the husband financial status is the criteria

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Divorce Financial Rights
  • Absolute Divorce Rules Reform
  • Divorce Compensation