بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سوالات است که در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه شکل گرفته است. جمعیت مورد مطالعه ی این تحقیق شامل تمامی زنانی است که در فاصله ی زمانی فروردین 1380 تا پایان اسفند 1380 به دلیل خشونت به کلانتری های شماره ی یازده و هفده شهر ارومیه (که بالاترین میزان ارجاع را داشته) مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه که از اطلاعات ثبت شده در پرونده ها به دست آمده شامل سن، شغل، میزان سواد، محل سکونت، نوع خشونت، نتیجه ی خشونت، عاملین خشونت، و علت خشونت می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان بین سنین 17 تا 32 بیشترین خشونت را تجربه می کنند (56 درصد) و 60 درصد زنانی که مورد خشونت مردان خود قرار می گیرند، دارای تحصیلات ابتدایی و 25 درصد آنان بی سواد می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی و فیزیکی است (50 درصد)، و سپس خشونت روانی و مالی به ترتیب 7/25 و 2/23 درصد را نشان می دهد. درصد بالای علت خشونت به اعتیاد مربوط می شود و در رتبه ی بعدی، علت خشونت به مسائل مالی - ارثی بر می گردد.

عنوان مقاله [English]

Domestic Violence against Women in Urmia City

نویسنده [English]

  • Marzieh Arefi
Department of Educational Science Faculty of Literature and Humanities University of Urmia Urmia, Iran
چکیده [English]

This descriptive study aims to investigate factors affecting domestic violence against women in Urmia City ofIran. Since the researchers had no access to court documents, which are considered private evidence, the data for the research were gathered at two police stations, which more frequently received such complaints. The population under study comprised women who filed complaints of domestic violence at police stations number 11 and 17 within the period of one year (March 2001 to March 2002) in Urmia City. The required information was extracted from the available cases with respect to the purposes of the research. Results of the descriptive statistics indicated that 56 percent of violence against women were carried on women between 17 and 32 years old. In addition, 60 percent of victims had primary education while 25 percent lacked schooling. Response to the question that "who used violence" consisted of 82 percent by husbands, 3 percent by fathers, and 7 percent by sons. Reports on type of violence included: 50 percent physical, 25 percent emotional, and 23 percent as financial. In attempting to classify reasons why violence was erupted, finding indicated: 20 percent addiction, 29 percent worries about subsistence. Most men who used violence were unskilled or unemployed workers. The real number of women who are experiencing domestic violence can perhaps never be known because most cases are not reported. Cultural reservations inhibit most women from revealing the secrecy of domestic violence which otherwise would bring about shame and isolation. The main motivation to carry this study was to portray the major factors causing domestic violence. Structures and policies to support the safety of women have been lacking

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Women
  • Urmia