بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زنان به‌طور طبیعی میل به زایش و تولید مثل دارند. مادر شدن یکی از اصلی‌ترین نیازهای آن‌ها محسوب می‌شود و زنانی که به‌طور طبیعی قادر به فرزندآوری نیستند، درگیر بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی خواهند شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش و ابعاد مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارورصورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر روی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد انجام شد. بدین­منظور 89 زن نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد‌ه‌ها شامل سنجش نگرش معنوی (شهیدی و فرج نیا، 1391)، پرسشنامه امنیت روانی (مازلو ، 1952) و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (سیمونز و گاهر، 2005) بود. تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با کمک نرم افزارSPSS  و  Lisrel انجام شد. یافته‌ها نشان داد از بین دو بعد مذهب و مؤلفه‌ی توانایی معنوی و همچنین از بین ابعاد تحمل پریشانی هیجانی، جذب و ارزیابی می‌توانند به صورت معناداری امنیت روانی را پیش‌بینی کنند. مذهب و تحمل پریشانی هیجانی، امنیت روانی زنان نابارور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اتکا به خداوند و منابع معنوی می‌تواند امنیت روانی افراد را بالا ‌برده و در نتیجه این افراد حس کنترل و تسلط بیشتری بر شرایط داشته‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the role and dimensions of religion and distress tolerance in predicting the psychological safety of infertile women

نویسندگان [English]

  • Belan Salehi 1
  • Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad 2
1 M.A in Family Counseling, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Women naturally have a desire for procreation and reproduction. Becoming a mother is one of their main needs, and women who are not naturally able to bear child will be involved with many personal and social problems. The present study aims was to investigate the effect of the role and dimensions of religion and distress tolerance in predicting the psychological safety of infertile women. The present study was a descriptive study of correlation type which was conducted on infertile women referred to Novin infertility center in Mashhad. To this end, 89 infertile women eligible to participate in the study were selected using available sampling. The research instruments were spiritual attitude (Shahidi and Farajnia, 2012), psychological security questionnaire (Maslow, 1952) and distress tolerance scale (Simmons and Gaher, 2005). Statistical analysis was performed using Pearson correlation coefficient and regression analysis with SPSS and Lisrel software. The results showed that between two aspects of religion, the spiritual empowerment component, as well as the dimensions of distress tolerance, attraction and evaluation, can significantly predict mental security.
Religion and emotional distress tolerance affect psychological security of infertile women. Reliance on God and spiritual resources can increase people's psychological security and as a result, they have a greater sense of control and mastery of conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious
  • psychological security
  • emotional distress tolerance
  • infertile women
افروز، غلامعلی.(1385.خرداد) ضرورت تقویت احساس امنیت درونی و ارتقای بهداشت روانی محققان و دانش پژوهان جوان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، تهران.
بشارت، محمدعلی و فیروزی، منیژه. (1382). مقایسه زنان و مردان نابارور برحسب سبک دلبستگی و سازش روان شناختی با ناباروری. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 33(2):27-45.
پهلوانی، هاجر؛ ملکوتی، سیدکاظم؛تهرانی نژاد، انسیه و میرسپاسی، عبدالحسین. (138۱). بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطۀ آن باسلامت روانی در افراد نابارور. اندیشه و رفتار، 7(4):79- 87.
ثقفی، نفیسه؛ طوفانی، حمید؛ افضل آقایی، منور؛ دلاوری، مهتاب و شهرآبادی، حسین. (1382).  ارتباط وضعیت روانی زنان نابارور با طول مدت درمان. نشریه افق دانش، ۹(2): 42-48.
حق طلب، طاهره. (1372). هنجاریابی آزمون ایمنی- ناایمنی مازلو بر روی جامعه دانشجوی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
حمید،نجمه.(1388). بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK).مطالعات روانشناختی،5(2):73-88.
حیاتی، مژگان و فاطمی عقدا، مهناز. (1396). بررسی رابطه بین تجارب معنوی و مسئولیت‌پذیری زنان با انسجام خانواده در زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(2):185- 203.
خسروی، زهره. (1380). عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی سلامت روان در زوج‌های نابارور. باروری و ناباروری، 3(9):56- 64.
خدابخشی کولایی، آناهیتا و غیبی، فاطمه. (1397). مقایسه باورهای مذهبی و بهزیستی روان شناختی در زنان سالمند افسرده و غیرافسرده. زندگی به سبک اسلامی، 2(2):85- 89.
زارع، حسین و امین پور، حسن. (1390). آزمون های روان شناختی. تهران: انتشارات آییژ.
سرگلزایی، محمدرضا، محرری، فاطمه؛ ارشدی، حمیدرضا؛ جاویدی، کامران؛کریمی، شاپور و فیاضی، محمدرضا. (1380). اختلالات روانی-جنسی و افسردگی در زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری مشهد. فصلنامه باروری و ناباروری، ۲(7):17- 26.
شربتیان، محمدحسن؛ دانش، پروانه و احمدی، اعظم. (1394). مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان کلان‌شهر مشهد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 6(1):143- 166.
شهیدی، شهریار و فرج نیا، سعیده. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی. روانشناسی و دین، 5(3):97- 115.
شریفیان، اکبر و صادقیان، ربابه. (1390). بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر درمان ناباروری در زنان نازا.  فصلنامه علوم اجتماعی، 58: 229- 264.
عطاری، یوسفعلی؛ عباسی سرچشمه، ابوالفضل و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1385). بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 13(1): 93-110.
علوی، خدیجه؛ مدرس غروی، مرتضی؛ امین یزدی، سیدامیر و صالحی فدردی، جواد. (1390). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی (با تکیه بر مولفه‌های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه‌های افسردگی در دانشجویان. اصول بهداشت روانی، ۱۳(2):124- 135.
قرایی، وجیه؛ مظاهری، محمدعلی؛ صاحبی، علی؛ پیوندی، سپیده و آقاحسینی، مرضیه. (1383). بررسی نقش آموزش‌های رفتاری-شناختی بر کاهش اضطراب خانم‌های مبتلا به ناباروری اولیه تحت درمان GIFT و ZIFT . فصلنامه باروری و ناباروری، ۵(2):170- 180.
کاهه، احمد. (1384). مجموعهمقالاتهمایشامنیت اجتماعی، جلد ۱. تهران:  انتشارات گلپونه.
کرمی نوری، رضــا. (1379).  نابــاروری روانــی و اجتماعی. فصلنامهپزشکیباروریوناباروی، 1(2):57- 68.
کیانی، فریبا؛ سماواتیان، حسین و پور عبدیان، سیامک. (1391). اثر تعاملی استرس مزمن کاری و پریشانی روانی بر گزارش‌دهی علائم بیماری جسمی در میان کارکنان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15 (1):86- 94.
گنجی، حمزه. (1378). بهداشت روانی. تهران: ارسباران.
محمدپور، احمدرضا. (1385). ویکتور فرانکل بنیانگذار معنا درمانی. تهران: نشر دانژه.
ملائی نژاد، میترا. (1379). بررسی ارتباط سازگاری زناشویی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال 1378. باروری و ناباروری، 2(1):26- 39.
نازک تبار، حسین؛ حسینی درونکلایی، سیده زهرا و بابایی، انسیه. (1395). تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(3):93- 114.
هویدا، رضا؛ همایی، رضا و عابدی، احمد. (1389). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان. مطالعات اسلام و روان شناسی، ۴(۶): 89-101.
Afrooz, GH. A. (2006). Necessity of Strengthening Psychological Safety and Promotion of Mental Health Researchers and Young Scholars. Proceedings of Third National Seminar of Students of Mental Health.Tehran. (Text in Persian).
Ano, G. G., and Vasconcelles, E. B. (2005). Religious coping and psychological adjustment to stress: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 61: 461-480.
Alavi, KH., Modares Goravi, M., Aminyazdi, A.,and Salehifedardi, J. (2012). Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students. Journal of Fundamentals of Mental Health, 13(2): 124-35. (Text in Persian).
Attari, Y. A., Abasi Sarchesmeh, A. and Mehrabizadeh Honarmand, M. (2007). A study of simple and multiple relationships of religious attitude, optimism and attachment styles with marital satisfaction in married male students of shahid chamran university of ahvaz. Educational Sciences and Psychology, 13(1): 93-110. (Text in Persian).
Auerbach, R. P., Abela, J. R. Z. and Ringo Ho, M. (2007).  Responding to symptom of depression and anxiety: emotion regulation, neurotism and engagement in risky behaviors. Behavior research and therapy, 45: 2182-2191.
Balen, V. F., Gerrits, T. (2001). Quality of infertility care in poor-resource areas and the introduction of new reproductive technologies. Human Reproduction, 16(2): 215-219.
Besharat,  M. A., Firozi, M. (2004). Comparison of infertile women and men in terms of attachment style and psychological reconciliation with infertility. Journal of Psychology and Education, 33(2): 27-45. (Text in Persian).
Chen, P. and Yan, L. N. (2013). Health-Related quality of life in living liver donors after transplantation. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International, 10 (4): 356-361.
Cox, J., and Verhagen, P. J. (2011). Spirituality, religion and psychopathology: towards an integrative psychiatry. Journal of Person Centered Medicine, 1: 146-148.
Ehret, A. M., Kowalsky, J., Rief, W., Hiller, W.,and Berking, M. (2014). Reducing symptoms of major depressive disorder through a systematic training of general emotion regulation skills: protocol of a randomized controlled trial. BMC psychiatry, 14(1): 2-9.
Galhardo, A., Pinto-Gouveia, J., Cunha, M. and Matos, M. (2011). The impact of shame and self-judgment on psychopathology in infertile patients. Human reproduction, 26(9): 2408-241
 Galhardo, A., Cunha, M., and Pinto Gouveia, J. (2015). Emotion regulation processes in couples with infertility, fertile couples and couples applying for adoption. In ACBS Annual World Conference.
Ganji  H.(1998). Mental Health. Tehran: Arasbaran (Text in Persian)
Gharaee, V., Mazaheri, M. A., Sahebi, A., Peyvandi, S. and Aghahosseini, M. (2005). The role of cognitive-behavioral training on reducing anxiety in women with primary infertility under the treatment of gift and zift. Fertility and infertility, 5(2): 170-180 (Text in Persian).
Ghodrati Mirkohi, M., Khormaee, A. (2011). religious relationship with mental health in adolescents. Behavioral Sciences, 2(5): 115-131(Text in Persian).
Ghorbani, N., Watson, P. J., Framar Gharamaleki, A., Morrise, R. J. and Hood, Jr. R. W. (2001). muslim attitudes toward religion scale: factors, validity and complexity of relationships with mental health in iran. Mental Health, Religion & Culture, 3 (2): 125-132 (Text in Persian).
Gratz, K. L.and Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal ofPsychopathology and Behavioral Assessment,26(1): 41-54.
Greil, A. L., Blevins, K. S. and McQuillan, J. (2010). The experience of infertility: A review of   recent literature. Sociology of Health & Illness, 32(1): 140 –162.
Hagh Talab, Z. (1994). Standardization of maslow's safety-immunity test on the university of bu-ali sina hamadan university and medical sciences [Dissertation]. (1372). Tehran: Allameh Tabatabaee (Text in Persian).
Hamid, N. (2009). Study the relatonships between Religious Attitudes, Mental Health and Immune system in medical students.Quartery Journal of Psychological Studies, 5(2): 73-88 (Text in Persian).
Hayati, M. and Fatemi Aqda, M. (2018). Investigating the relationship between spiritual experiences and accountability with family cohesion in female heads of households. Women's Studies Scioloogical and Psychological, 15(2): 185-203(Text in Persian).
Herek, g. M. (1987). Religious orientation and prejudice: a comparision of racial sexal attitudes.  Personality and Social Psychology Bulletin, 13(1): 34-44.
Hoveyda, R., Homaee, R. and Abedi, A. (2011). The effect of religious cognitive behavioral education on the guilt-feeling of esfahan's infertile couples. Islam and Psychology, 4(6): 89-101(Text in Persian).
Kahe A.(2003). Social Security Proceedings papers. Vol 1. Tehran: Golpooneh.   https://www.gisoom.com/book/1316075/1. (Text in Persian).
Karaminori, R. (2001). Psychological and social infertility. Journal of Reproduction & Infertility, 1(2): 57-68 (Text in Persian).
Karami Nori, R., Akhondi, M.M., Behjati Ardakani, Z.(2002).Psychosocial aspects of infertility from the perspective of iranian physicians. Fertility and infertility, 2(7):13-26 (Text in Persian).
Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., and Schmidt, N. B. (2010). Anxiety symptomatology: the association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behavior Therapy, 41: 567–574.
Khodabakhshi- Koolaee, A. and Qeibi, F. (2018) comparison of the religious and psychological well-being of depressed and non- depressed elderly women. Islamic Life Style Centered on Health, 2(2): 85-89(Text in Persian).
Khosravi, Z. (2002). predictors of mental health in infertile couples. Fertility and Infertility, 3(9):56-64 (Text in Persian).
Kiani, F., Samavatian, H. and Porabdian, S. (2013). the interactive effect of chronic stress and psychological distress on the reporting of physical illness among staff. Journal of Arak University of Medical Sciences, 15(1): 86-94 (Text in Persian).
King, M., & et al. (2001). The royal free interview for spiritual and religious beliefs: development and validation of a self-report version. Psychological Medicine, 31: 1015–1023.
Kunst, J. R, & et al. (2012), Coping with islamophobia: the effects of religious stigma on muslim minorities’ identity formation. International Journal of Intercultural Relations,  36 (4): 518-532.
La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E. and Deci, E. L. (2000). Within-erson variation in security of attachment: a self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367-384.
Latifnejad Roudsari, R., Allan, H. T. and Smith, P. A. (2009). Navigating the spiritual journey of infertility: muslim christian infertile women's experiences. Religion and Psychology. New York: Nova Science Publishers, 207-241 (Text in Persian)
Marzband, R. A., Zaka, A. A. (2013). Spiritual health indicators from the perspective of revelation teachings. Med Ethic, 6(20):69-99 (Text in Persian).
McCullough, M. E., & et al. (2002). The grateful disposition: a conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (1): 112–127.
McCullough, M. E. and Willoughby, B. L. (2009). Religion, self-regulation and self-control: associations, explanations and implications.  Psychological Bulletin, 135: 69-93.
Meléndez, C. J., Carmona M. F., Bravo, S. C., Almaraz, H. C., Hernández, J. G. (2007). An explanation of depression and anxiety symptoms in sterile women. Ginecol Obstet Mex, 75(3): 133-141.
Mohamadpoor, A. R. (2007). Victor Frankl founder of meaning therapy. Tehran: Danzheh (Text in Persian)
Mollaeenejad, M. (2001). The relationship between marital adjustment and infertility stress in women referring to isfahan fertility and infertility center in 1999. Reproduction and Infertility, 2(1): 26-39(Text in Persian)
Namdar, A., Naghizadeh, M. M., Zamani, M., Yaghmaei, F., and Sameni, M. H. (2017).  Quality of life and general health of infertile women. Health and Quality of Life Outcomes, 15:139. (Text in Persian).
Nozoktabar, H., Hosseini Dronkolaei, Z., Babaei, E. (2016). Analyzing the Relationship Between Spiritual Health, Attitude Toward Relationship before Marriage and Couple Burnout in Married Women. Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 14(3):93-114(Text in Persian).
O’Cleirigh, C., Ironson, G., and Smits, J. A. (2007). Does Distress Tolerance Moderate the Impact of Major Life Events on Psychosocial Variables and Behaviors Important In The Management of HIV?. Behavior therapy, 38(3): 314-323.
Pahlavani, H., Malakoti, S.K., TehraniNejad,E. and Mirsepasi, A.(2003). Study of Stressors, Coping Strategies and Their Relationship with Mental Health in Iinfertile People. Thoughts and behavior, 7(4): 79-87 (Text in Persian).
Peterson, B. D., Newton, C. R., and Rosen, K. H. (2003). Examining congruence between partners’ perceived infertility-related stress and its relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Family Process, 42(1): 59-70.
Reed, S. A. (2001). Medical of psychology aspects of infertility and assisted reproductive technology for the primary care provider. Military Medicine, 166(11): 1018-1022.
. Richlin, S. S., Shanti, A., and Murphy, A. A. (2003). Assisted reproductive technology. Danforth's Obstetrics and Gynecology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 697-712.
Romero, C., & et al. (2006).  Self-forgiveness, spirituality, and psychological adjustment in women with breast cancer. Journal of Behavioral Medicine, 29: 29-36.
Saghafi, N., Tofani, H., Afzale Aghaee, M., Delavari, M. and ShahrAbadi,  H. (2004). Relationship between psychological status of infertile women and duration of treatment. The Horizon of Medical Sciences, 9(2): 42-48(Text in Persian).
Sargolzaee, M. R., Arshadi, H. R., Javidi, K., Karimi, SH., Fayazee, M. R. and Moharari, F. (2002). Psychosocial disorders and depression in infertile women referred to Mashhad Infertility Treatment Center. Fertility and infertility, 2(7):17-26.(Text in Persian).
Sharbatian, M.H, Danesh, P. and Ahmadi, A. (2016).Sociological study of the factors affecting social security of women in mashhad. Journal of Women and Society, 6(1): 143-66 (Text in Persian).
Shahidi, SH. and Farajnia,  S. (2013).Construct and validate a questionnaire of spiritual attitude. Psychology and Religion, 5(3): 97-115 (Text in Persian).
Sharifian, A., Sadeghian, R. (2013). The effect of social factors affecting infertility treatment in infertile women. Social Sciences, 58:229-264(Text in Persian).
Simoni, M., Nieschlag, E. and Gromoll, J. (2002). Isoforms and single nucleotide polymorphisms of the FSH receptor gene: implications for human reproduction. Human reproduction update, 8(5): 413-421.
Simons, J. S. and Gaher, R. M. (2005). The distress tolerance scale: development & validation of a self -report measure. Motivation & emotion, 20(9): 83-102.
Slade, P. et al. (2007). The relationship between perceived stigma, disclosure patterns, support and distress in new attendees at an infertility clinic. Oxford Journals, Medicine, Human Reproduction, 22(8): 2309-2317.
Verhaak, C. M., Smeenk, J. M. J., Van Minnen, A., Kremer, J. A. M., and Kraaimaat, F. W. (2005). A longitudinal, prospective study on emotional adjustment before, during and after consecutive fertility treatment cycles. Human reproduction, 20(8): 2253-2260.
 
WHO (2016) Infertility definitions and terminology Available at: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/ (accessed 25 May 2016).
 Williams, A. (2010). Spiritual therapeutic landscapes and healing: A case study of Students. Anne de Beaupre, Quebec, Canada. Journal of Social Science & Medicine, 70 (10): 1633- 1640.
Zare,  H., and Aminpoor H.(2012). Psychological Tests. Tehran: Aeezh (Text in Persian).