بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی، گروه ‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

ا‌رزش‌های اجتماعی تا زمانی‌که با سایر ارزش‌ها ارتباط ارگانیک دارند، ماندگارند، اما به محض محدودشدن دامنۀ ارتباط یا ایجاد اختلال در ارتباط، علائم حیاتی ارزش‌ها رو به نیستی می‌رود. اهمیت ارزش‌ها و نقش آن در تعالی جامعه از یکسو و فقدان شناخت کافی، موثق و به‌موقع از فرایند سُست‌شدن ارزشهای بالنده و رسوخ ضدارزش‌ها در جامعه امروزی، ضرورت این مطالعه را دوچندان‌نمود. هدف پژوهش حاضر، بازنمایی چگونگی بروز دگرگونی‌های ارزشی‌ در جامعه به‌ویژه در زنان است. بدین‌منظور ۳۶ نفر از زنان و مردان (۱۲ مرد و ۲۴ زن)، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها و بررسی میزان همگرایی و غنی‌سازی‌یافتهها، از چندین فن، شامل مصاحبه بدون‌ساختار، مصاحبه نیمه‌ساختارمند، مشاهده و نامه‌نگاری شرکت‌کنندگان، استفاده‌شد. مرور و مقایسه متوالی داده‌های گردآوری‌شده، به استخراج ۱۰ مقوله و ۳ مقوله کلی منتج گردید. تحلیل ساختار ارزش‌ها و تعامل زنان با دیگران، منجر به شکل‌گیری نظریه میانی شد. الگوی بدست‌آمده‌ از این پژوهش، نشان‌می‌دهد، مقوله محوری که زمینه‌ساز بروز دگرگونی‌های ارزشی در افراد به ویژه زنان می‌شود، «عدم توجه به مبدأ هستی و نگاه کوته‌بینانه به فلسفه وجودی انسان» است که باعث سُست‌شدن باورها و در نتیجه شکسته‌شدن حریم‌ها و بی‌توجهی به نقش‌ها و مسئولیت‌ها می‌شود. چنانچه فردی تحت‌تاثیر شرایط واسطه‌ای و محیطی ویژه، قرار گیرد، احتمال ورودش به دگرگونی‌های ارزشی، افزوده می‌شود و مبتنی بر راهبرد لذت جویی آنی، احتمال ایجاد پیامدهایی چون: مسخ ارزش‌ها و بروز دگرگونی‌های ارزشی افزایش خواهد یافت. در این مقاله، نحوه شکل‌گیری نظریه میانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Grounded Theory to Represent the Process of the Transmogrification of Values with a Focus on Women

نویسندگان [English]

  • arezu ghafoori 1
  • keyvan salehi 2
2 Faculty member, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

Social values can be upheld through an organic connection with other values. But when this connection is broken then values become compromised and this forms the basis of this study. There is demand for this study because of the importance of values and their role in promoting other values. There is a lack of adequate and timely recognition of the value of the progressive loosening and Transmogrification of values. The aim of this study was to research the is a Transmogrification of values in society associated with women. For this purpose 36 participants were selected by purposive sampling and snowball from the cities of Qazvin, Tehran and Sanandaj. several technologies were used to collect data including unstructured interviews, semi-structured interviews, participant observation and written letters. This resulted in extraction of 10 main categories, and 3 general categories. Collected data were subjected to continuous review and comparison. Structure analysis was done for values and interactions with others, leading women to take an intermediate view. Results showed a pattern obtained from this research, such that the main issue that leads to a Transmogrification of values in people, especially in women, was "the origin of human existence are not paying attention and short-sighted philosophy," which means that values are upheld loosely and this causes lack of privacy and disregard of roles and responsibilities. And strategies based on distorted values of instant gratification, will consequently compound the crisis. In this article, formation of the central theory was examined in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmogrification of values
  • The process of formation
  • Women
  • Grounded Theory
اخلاقی، کبری (1393). نقش پدیدة بدحجابی در کاهش امنیت اجتماعی زنان، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، 7(1): 127-165.
زاهدی، محمدجواد و نازک‌تبار، حسین (1393). نوسازی و دگرگونی‌های بحران‌ساز در خانواده بررسی مسائل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 3 (3): 357-382.
ارونسون، الیوت (۱۳۸۶). روانشناسی اجتماعی(ترجمۀ حسین شکرکن). تهران: رشد.
آزاد ارمکی، تقی و خادمی، حسن (1382). ترجیهات ارزشی دانش‌آموزان تهرانی، پژوهشنامه فرهنگی (فصلنامه تحقیقات فرهنگی)،8(8):3-28.
استراوس و کربین (1390). مبانی پژوهش کیّفی (فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای)، (ترجمه ابراهیم افشار). تهران: نی.
اسدی، سوسن (۱۳۸۵). ادبیات سالمندی. سنندج: پرتو بیان.
بازرگان، عباس (۱۳۹۱). روش‌‌های تحقیق کیّفی و آمیخته. تهران: ندیدار.
بیانی، احمد (۱۳۸۵). روانشناسی عشق. سمرقند، ۱۵و۱۶، ۱۸۲-۱۸۴.
پسندیده، عباس (۱۳۹۱). لذت مثبت، لذت کامل و الگوی لذت مثبت، سپیده دانایی، ۶۴، ۱۲۵.
پوریوسفی، حمید و آقاپور فرکش، مجید (۱۳۸۶). مطالعه و بررسی تفاوت ارزش‌های مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، 1(4):107-124.
پیک حرفه، شیرزاد (۱۳۹۰). مرزهای اخلاق. تهران: نی.
جلالوند، امین (شنبه، سی خرداد1394). دخترانی که از حق تحصیل جامانده اند.روزنامه جام جم، ۲۰.
جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4):310-320.
جمعی از نویسندگان (1394). مجموعه مقالات نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. (جلد 4)، تهران: آفتاب توسعه، چاپ اول.
حجاریان، احمد و قنبری، یوسف، (1392). شناسایی و تحلیل مولفه‌های اجتماعی مؤثر در گرایش جوانان روستایی به اعتیاد در مناطق روستایی شهرستان اصفهان، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،7(27):67-78.
حسن بن علی، محمدبن (1370). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت.
حسن‌زاده، صالح (۱۳۸۷). بحران در مبانی تعلیم و تربیت غربی و راه گریز از آن، فصلنامه خط اول، ۶.
دلخموش، محمدتقی و احمدی مبارکه، مهرناز (۱۳۹۰). محتوا و ساختار ارزش‌ها در نوجوانان ایرانی، روانشناسی تحولی،22(29): 5-26.
ربانی، رسول و شهابی، سیامک (۱۳۸۹). بررسی ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان. مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 2(5): 77-92.
زارع‌پور، علی (بی‌تا) ذکر خدا‌. غفلت از یاد خدا. بازیابی‌شده در تاریخ 5/8/1394 قابل ‌دسترسی در: http://m5736z.blog.ir/post/ZEKR
زاهدی، محمد جواد و خضرنژاد، عمر (1392). نوسازی و فرآیند تحول ارزش‌ها در حوزه خانواده (بررسی نمونه‌ای دگرگونی ارزش‌های خانوادگی در شهر بوکان).  مجله جامعه‌شناسی ایران، 14(1):68-97.
زکریایی، محمد علی و اکبری، کاوه (۱۳۹۰). علل گرایش به اعتیاد در کشور، کمیته مبارزه با مواد مخدر، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سعادت، مرضیه (۱۳۹۴). خبرگزاری فارس: گروه اجتماعی حوزه بهداشت و درمان، www.farsnews.com.
شیلت، وندی، لی‌دموس، نانسی (۱۳۸۸). دختران به عفاف روی می‌آورند، ترجمۀ سمانه مدنی و پریسا علمداری. قم: معارف.
صالحی، کیوان.، بازرگان، عباس.، صادقی، ناهید و شکوهی‌یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(9): 59-99.
طالبی، فاطمه (شهریور 13۹۲). پیامدهای هرزه نگاری در بزرگسالان. سپیده دانایی، ۶۹، ۶۵-۶۶.
فرجی، نصراله (1389). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: پوران پژوهش.
قمی، عباس (1378). سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، ترجمۀ علی مختاری، قم: اسوه.
کاظمی، علی اصغر و ناصری زاده، فهیمه سادات (۱۳۸۹). سخنان بزرگان. قم: ابتکار دانش.
کفاشی، مجید (۱۳۸۹). بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده. فصلنامه پژوهش اجتماعی، ۳. www.SID.ir.
گلزاری، محمود (خرداد۹۱). آمارهایی که فقط دل‌ها را نگران می‌کند: ما ۵نفر را کجا می‌برید؟. سپیده دانایی، ۵۵، ۸.
گلزاری، محمود (خرداد۹۴). خانواده ایرانی در بحران. سپیده دانایی، ۸۷، ۹.
گلزاری، محمود (شهریور۹۰). آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وظیفه حکومت، سپیده دانایی، ۴۷، ۶.
گلزاری، محمود (شهریور۹۲). مقابله با هرزه نگاری: ناهماهنگی قانونی، نارسایی آموزشی. سپیده دانایی، ۶۹، ۱۴.
لازار، جانان.، هایدی فنگ، جینجوان و هاکهایزر، هری (2010). روش‌های تحقیق در فناوری اطلاعات،ترجمۀ کاوه بازرگان و عباس بازرگان. تهران: کندوکاو.
محسنی‌پور، میلاد (خرداد۹۴). علف می‌کشم پس هستم. سپیده دانایی، ۸۷، ۴۲.
معین، محمد (۱۳۸۸). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر.
منصورنژاد، محمد (۱۳۸۵). زنان: حقوق، کرامت و هویّت(در دفاع از حقوق زنان). تهران: جوان پویا.
-----(اردیبهشت ۹۲). میزان مصرف سیگار در ایران. www.entekhab.ir.
نعمت اللهی، داوود (۱۳۹۳). آداب معاشرت برای همه. تهران: معیار علم.
نیکوگفتار، منصوره (۱۳۸۶). رابطۀ بین سلسله مراتب ارزش‌ها و سلامت عمومی، پژوهش‌های روان‌شناختی، ۱۰(۱و۲):79-92.
هوشیار، مهران (تیر۱۳۹۴). ارزش‌ها، سنّت‌ها به پشتوانه دیروز است. www.vista.ir.
وحیدی، حسین (۱۳۵۵). منش ملّی و منش پارسایی. تهران: کتابخانۀ سنایی.
-----(آذر۱۳۹۲). وقتی ۷۱ درصد مردم ایران ماهواره تماشا میکنن چه می‌توان کرد؟.(‌www.tabnak.ir.
یوسفیان، الف (۱۳۸۵). بهشت خانواده با زنان شایسته، قم: دارالعلم.
A group of authors. (2015). Proceedings of the First International Congress on Islamic Humanities, 4(1), Tehran: Aftab Tose’eh.
Akhlaghi, K. (2014). The Role of Women’s mal-dressing in Reducing Social Security. Journal of Disciplinary Knowledge of the Capital Police, 7(1), 127-165.
Aronson, E. (2007). Social Psychology. translated by Hossein Shokrkon, Tehran: Roshd.
Asadi, S. (2006). Aging Literature. Sanandaj: Partov Bayan.
Azad Armaki, T., Khademi, H. (2003). Value Preferences of Students in Tehran. Journal of Cultural Research, 8(8), 3-28.
Baker, W.E. (2004). America's Crisis of Values. New Jersey, Princeton University Press.                    
Bayati, A. (2006). Psychology of Love, Samarghand, 15&16 (2), 179-198.
Bazargan. A. (2012). An Introduction to Qualitative & Mixed Methods of Research. Tehran: Didar.
Böhm, A. (2004). Theoretical Coding: Text Analysis in Grounded Theory. In A Companion to Qualitative Research (pp.270-275), London: SAGE publications.
Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. London: Thousand Oaks.
Correia, I., Alves, H., Morais, R., & Ramos, M. (2014). The Legitimation of Wife Abuse among Women: The Impact of Belief in a Just World & Gender Identification. Available at: www.elsevier.com/locate/paid.
Davey, G., & Zhao, X. (2012). A Real Man Smells of Tobacco Smoke- Chinese Youth’s Interpretation of Smoking Imagery in Film. Social Science & Medicine, 74 (10), 1552-1559.
Delkhamosh, M., Ahmadi Mobarake, M. (2011). Content & Structure of Values among Iranian Adolescents. Developmental Psychology, 29, 5-25.
El-Hussein, M., Hirst, S., Salyers, V., & Osuji, J. (2014). Using Grounded Theory as a Method of Inquiry: Advantages and Disadvantages. In The Qualitative Report, 19(27), 1-15.     
Faraji, N. (2010). Research Methods in Psychology and Education. Tehran: Pooran Pajoohesh.
Foroutan, Y. (Winter 2014). The Challenges of Contemporary Family & Modernization: An Emphasis On Divorce in the Process of Demographic Transition: Social Problems of Iran. Journal of Kharazmi University, 4(2), 105 - 129.
Gasson, S. (2003). Rigor in Grounded Theory Research – An Interpretive Perspective on Generating Theory from Qualitative Field Studies. In Handbook for Information Systems Research, Whitman, M. and Woszczynski, A. (Eds.), Idea Group Publishing, Hershey PA, 79-102.
Gholzari, M. (Jun 2015). Iranian Family in Crisis. Sepideh Danaei, 87, 9.
Gholzari, M. (Jun 2012). Figures that Just worries the Hearts Out: Where Are You Taking Us 5 people? Sepideh Danaei, 55, 8.
Gholzari, M. (September, 2011). Fighting against Pornography: Legal Inconsistencies, Educational Failure. Sepideh Danaei, 69. 14.
Gholzari, M. (September, 2011). Teaching the Prevention of Social Problems & the Government's Duty. Sepideh Danaei, 47, 6.
Ghomi, A. (1999). Safinat ul-Behar va Madinat ul-Hakam va Al-Asar. translated by Ali Mokhtari, Qom: Osveh.
Hajjarian, A., Ghanbari, U. (2013). Identification & Analysis of Social Factors Affecting Rural Addiction among Youth in Rural Areas of the City. Journal of Substance Abuse Addiction Research, 7(27): 67-78.
Hassan ibn Ali, M. (1991). Vasael ul-Shieh. Qom: Al-Albeyt Institute.
Hassanzadeh, S.(2008). The Crisis in the Foundations of Western Education System & Way out of It. First Line Magazine, 6.
Hushyar, M. (July 2015). Values, Traditions Backed by Yesterday, available at www.vista.ir.
Jalali, R. (2012). Sampling in Qualitative Research. Journal of Research in Health Sciences, 1(4): 310-320.
Jalalvand, A. (2015, June 20). Girls who have Left over the Right for Education. Jam-e-Jam newspaper, pp. 20.
Jewkes, R.K., Levin J.B., & Penn-Kekana, L.A. (Jan. 2003). Gender Inequalities, Intimate Partner Violence & HIV Preventive Practices: Findings of a South African Cross-Sectional Study. Social Science & Medicine, 56(1):125-34.
Jones, M., & Alony, I. (2011). Guiding the Use of Grounded Theory in Doctoral Studies– an Example from the Australian Film Industry. International Journal of Doctoral Studies, 6, 99-113.
Kafashi, M. (2010). The Effects of Internet on Family Values. Journal of Social Research, 2(3): 55-76.
Kazemi, A., & Naseri Zadeh, F. (2010). Words of the Elders. Qom: Ebtekare Danesh.
Kocacık, F., Kutlar, A., & Erselcan, F. (2007). Domestic Violence against Women: A Field Study in Turkey. The Social Science Journal, 44(4): 698–720.
Lan, G., Gowing, M., Rieger, F., Mahon, S., & King, N. (2010). Values, Value Types & Moral Reasoning of MBA Students. Business Ethics: A European Review, 19(2): 183-198.
Lazar, J., Heidi Feng, J., & Hochheiser, H. (2010). Research Methods in Human-Computer Interaction. translated by Kaveh Bazargan & Abbas Bazargan, Tehran: Kandokav.
Mansur Nejhad, M. (2006). Women's Rights, Dignity & Identity (Defending Women's Rights). Tehran: Javan Pooya.
Mileham-Beatriz, L. A. (2007). Online Infidelity in Internet Chat Rooms: An Ethnographic Exploration. Computers in Human Behaviour, available at www.elsevier.com/locate/comphumbeh.
Modarresi, F., Zahedian, H., & Hashemi, M. A. S.N. (2014). The Rate of Marital Fidelity & Quality of Love in Divorce Applicants with & without Marital Infidelity Precedent. Armaghan-e Danesh, 19(84):78 - 88.
Moein, M. (2009). Moein Dictionary. Tehran: Amir Kabir.
Mohseni Poor, M. (Jun 2015). I smoke Weed, Therefore I am. Sepideh Danaei, 87, 42.
Moriarty, J. (2011). Qualitative Methods Overview, SSCR Methods Review 1. NIHR School for Social Care Research, London. Available at http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/pubs/2011/moriarty2011 qualitativemethods.pdf
Nematolahi, D. (2014). Etiquette for All. Tehran: Me’yareh Elm.
Nikoo Goftar, M. (2007). The Relationship between the Hierarchy of Values & Public Health. Psychological Research, 10(1&2): 79-92.
Pasandideh, A. (2012). Positive Pleasure, Fun & Full of Positive Pleasure. Sepide Danaei, 64, 125.
Peik Herfeh, Sh. (2011). Moral Boundaries. Tehran: Nashre Ney.
Poorusefi, H., Agha Poor, M. (2007). The Study of Shared Values between Family & School from a Sociological Perspective, A Social Science Research. Social Sciences Bulletin, 1(4):107-124.
Rabani, R, Shahabi, S. (2010). A Study of Moral Values of Isfahani Youth. Journal of Urban and Regional Studies and Research, 2(5):77-92.
Saadat, M. (2015). News: Social Group, Healthcare, www.farsnews.com.
Salehi, K., Bazargan, A., Sadegi, N., & Shokohi, M. (2015). Representing Teachers' Perceptions & Lived Experiences of the Possible Damages Occurred Due to Implementing Descriptive Evaluation Scheme in Primary Schools. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 5(9): 58-100.
Shillet, V., Demess, N. (2009). Girls Turn to Chastity. translated by Samaneh Madani & Parisa Alamdari, Qom: Nashre Maaref.
Smoking rates in Iran, (May, 2013),www. entekhab.ir.
Sternberg, R.J. (1988). The Triangle of Love. New York: Basic Books.
Stivens, M. (2006). Family Values & Islamic Revival: Gender, Rights & State Moral Projects in Malaysia. Women's Studies International Forum, 29(4):354–367 available at www.elsevier.com/locate/wsif.
Strauss, A & Corbin, J. (2011). Basics of Qualitative Research: Techniques & Procedures for Grounded Theory. translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Nashre Ney.
Talebi, F. (August, 2013). Consequences of Pornography in Adults. Sepideh Danaei , 69, 65-66.
Usefian, A. (2006). Family’ Paradise with Decent Women. Qom: Dar ul- Elm publishing.
Vahidi, H. (1976). National Manners & Pious Manners. Tehran: Sanaee Library.
Walsh, I., Holton, J. A., Bailyn, L., Fernandez, W., Levina, N., & Glaser, B. (2015). What Grounded Theory Is A Critically Reflective Conversation among Scholars. Organizational Research Methods, 18(4): 581-599.
When 71% of Iranians Watch Satellite, What Can We Do?, (December, 2013), www.tabnak.ir.
Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology. 3rd ed., Maidenhead: Mc Graw Hill Education, Open University Press.
Zahedi, M., Khezr Nejhad, O. (2013). Modernization & Transformation Process of Family Values (Sample Survey of the Transformation of Family Values in Buchan). Journal of Iran Sociology, 14(1): 68-97.
Zahedi, M.J., Nazok Tabar, H. (2014). Modernization and changes in family Bhransaz new study family issues in urban areas in Mazandaran. Social Studies and Research in Iran, 3 (3):357-382.
Zakariae, M., Akbari, K. (2011). Roots of addicting Inclinations in the Country, the Committee on Fighting against Narcotics. Secretariat of the Expediency Council.
Zare Poor, A. (n.d). Remembering God, Neglecting God, Retrieved on 2015/10/27 available at http://m5736z.blog.ir/post/ZEKR.