تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه جنسیّت و مصرف فرهنگی، به بررسی تمایزات جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت در میان دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی شهر مریوان اقدام کرده است. در این پژوهش از روش پیمایشی‌ استفاده شد و جامعه آماری آن، کل دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان بود. حجم نمونه تعداد 342 نفر از دانشجویان بود که از طریق شیوه‌ نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج نشان‌دهنده این است که استفاده‌ از انواع فیلم‌ها برحسب جنس متفاوت است مردان بیشتر فیلم‌های اکشن، جنایی، تاریخی، مستند و زنان بیشتر فیلم‌های درام، رمانتیک و خانوادگی نگاه می‌کنند. همچنین استفاده‌ از انواع کتاب‌ها برحسب جنس متفاوت است: زنان بیشتر کتاب‌های رمان، شعر، هنری، روان‌شناسی و مردان بیشتر کتاب‌های فلسفی و دینی را مطالعه می‌کنند. مصرف برخی از انواع موسیقی‌ها نیز برحسب جنس متفاوت است: زنان بیشتر از مردان موسیقی‌های پاپ مجاز فارسی، رپ مجاز فارسی، رپ غیر مجاز فارسی و رپ کردی گوش می‌دهند. نحوه گذراندن برخی از شیوه‌های اوقات فراغت نیز بر حسب جنس فرق می‌کند، زنان بیشتر از مردان اوقات فراغت خود را با شرکت در مراسم دینی و فعالیت‌های هنری سپری می‌کنند، ولی مردان در زمان فراغت بیشتر به مطالعه غیر درسی، ورزش، بازی‌های کامپیوتری و رفتن به پارک اقدام می‌کنند. دختران و پسران دانشجو از لحاظ میزان استفاده‌ از فیلم، کتاب و میزان گذراندن اوقات فراغت تفاوت معناداری با هم ندارند، اما میزان مصرف موسیقی بر حسب جنس متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Differences in Consumption of Cultural Goods (Film, Music/Books) and the Ways of Spending the Leisure Times

نویسندگان [English]

  • Vahid Qasemi 1
  • Mohammad Ganji 2
  • Rosgar Moradveisi 3
1 Associate Professor, Isfahan University
2 Assistant Professor, Kashan University
3 M. A. in Sociology, Isfahan University
چکیده [English]

Along with an increase in the consumption of cultural goods, one of the issues that attracts the minds of the theorists and researchers in the field of cultural studies is the discussion of the differences between consumption of cultural goods. Therefore, gender distinctions in consumption of these goods can be considered an important topic. This study investigates the relationships between gender and cultural consumption. It probes the gender differences in terms of consumption of cultural goods and the ways of spending the leisure times. This is done among students of Pyame- Nor and the Islamic Azad universities in the city of Marivan. This is a survey research and its universe consists of all students of Payame- Nor and the Islamic Azad universities of Marivan city. A total of342 students comprise our sample size that was selected through stratified sampling. Conclusion: The results indicate that consumption of certain types of movies according to sex is different. Men look more for action, crime, historical and documentary films while women are likely to seek drama, romance and family films. Consumption of certain types of books according to sex is also different. Most women read novels, poetry, art, psychology whereas most men read books on philosophy and religion. Accordingly, the consumption of certain types of music is different, as far as sex is concerned. Women more than men consumed music labeled as authorized pop, rap, authorized Persian, Persian rap and Kurdish unauthorized rap. Also, there are significant relationship between sex and ways of spending leisure times. Women more than men, in their leisure time, participate in religious ceremonies and artistic activities, while men more than women, spent their leisure in on non­academic studies, sports, computer games, or going to a park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Leisure Time
  • Gender
  • Lifestyle
  • Cultural Studies