بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه

نویسنده

مربی و عضو هیأت علمی گروه معارف، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این نوشته بر آن است که نشان دهد دیه، خون بها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهایی کافی و مساوی مرد نداده و او را تحقیر کرده است. شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شان انسان (اعم از زن و مرد)، تساوی دیه اعضا با دیه انسان، تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم، برابری دیه جنین، طفل، جاهل، و فاسق با انسان کامل، و میزان دیه ماه های حرام نشان می دهد دیه، نه به منزله قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است، که با توجه به نقش برتر اقتصادی مردان در خانواده ها و جوامع مختلف، تفاوت در میزان آن، تنها یکی از حکمت های این حکم است؛ زیرا هر چند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما انسان. محدود توان احاطه به همه دقایق احکام را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of the Difference in the Blood Money of Person and Body Organs of Man and Woman in the Shi'a Religion

نویسنده [English]

  • Hamid Karimi
Department of Islamic Education, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

This writing wants to show that it is not blood money which is worth of man and Woman so that we may accordingly say that Islam has not valued man d woman equally and has been abased them. Some evidence of verses of Quran and traditions about man worth (man and woman), equality of organ ood money with person blood money, and equality of Woman blood money 1£h man blood money till one third, equality of blood money of foetus and ild and unlearned and debauchery with complete person, and rate of the ood money in taboo months, shows that blood money is not worth the e of person at all, but it is some kind punishment and restitution.
vominant economic role of man in families and societies is one of these JloSophies of different decrees, not all of them. Because though divine e rees follow actual prudent and declines, but the limited man can not cow all precisions of decrees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atonement
  • Man Retaliation
  • Organ Retaliation Philosophy of Atonement
  • Blood Money