اشتغال زنان روستایی در دو شهرستان برخوار – میمه و فلاورجان استان اصفهان و ارزیابی تاثیر آن بر خوداتکایی اقتصادی آنها

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعۀ روستایی، دانشکدۀ مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس گروه مطالعات اقتصادی استانداری قم

چکیده

نوشتار حاضر، که حاصل یک پژوهش میدانی است، با هدف کلی بررسی اشتغال زنان روستایی در دو شهرستان «برخوار – میمه» و «فلاورجان» استان اصفهان و تاثیر این اشتغال بر میزان خوداتکایی آنها انجام شده است. برای انتخاب نمونه ها، از شیوه نمونه گیری خوشه ای و مرحله ای استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز نیز از 375 زن، در 20 روستای طبقه بندی شده بر حسب جمعیت، به دست آمده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که دلیل اصلی اشتغال و تمایل 94 درصد از زنان روستایی، نیاز مبرم اقتصادی است. 45 درصد از زنان شاغل، درآمد حاصل از دسترنج خویش را شخصا دریافت نمی کنند و 63 درصد آنان نیز حق خرج کردن درآمد خود را ندارند.بر پایه این پژوهش، زنان روستایی شاغل در گروه های شغلی مختلف، از نظر خوداتکایی، وضعیتی مشابه ندارند. خوداتکایی آنها با سطح تحصیلات خود و همسرانشان ارتباط مستقیم، و با سال های تاهل و سن آنها رابطه معکوس دارد. شغل همسران زنان روستایی نیز در خوداتکایی آنان به طوری معنادار موثر است.

عنوان مقاله [English]

Rural Women's Employment in Two Townships of Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • AmirMozaffar Amini 1
  • MohammadAli Ahmadi ShapOrAbadi 2
1 Department of Rural Development, Esfahan University of Technology
2 MSc in Rural Development, Esfahan University of Technology
چکیده [English]

This paper reflects the results of a survey-method research aimed at assessing the impact of women's occupation on their self-reliance in two Townships of Esfahan province: Borkhar-Meyme and Falavarjan,
The samples were selected through the clustering Method. The information was gained out of the gathered data from 375 women within 20 rural setting categorized as: small, medium, large and very large. Based on the results, the economic factor-the urgent earning needs-is the major factor of occupation among 94 percent of the women. In addition, 45 percent did not receive their revenue directly themselves, and 63 percent did not have the right to expend their income.
Broadly speaking rural women in various occupation groups did not enjoy the same structure as that of economic self-reliance. Based on the data acquired, women's self-reliance correlates positively with the level of the women and their spouse's education. On the other hand it showed a negative correlation with age and prolongation of the marriage period. Occupation type of the rural women spouses also has had a meaningful effect on women self-reliance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • Self Reliance
  • occupation
  • Employment
  • Borkhiir-Meyme
  • Faldvarjiin