بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این نوشتار در پی دسته بندی و روشن ساختن دیدگاه های مخالفان حضور زنان در دستگاه قضایی کشور است. برای این کار، در کنار تشریح جایگاه زنان در دستگاه قضایی کشور و بیان دگرگونی های حضور زنان در سال های پس از انقلاب، تلاش شده است بنیان های استدلال مخالفان قضاوت زنان بررسی شود. بررسی مدارک مخالفان حضور زنان در جایگاه قاضی، نشان می دهد که نه آیه ها و روایت ها، و نه دیگر استدلال ها، مانند سست نهادی زنان، برای بازداشتن آنان از کار قضاوت پذیرفتنی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and the Iranian Judtctary System

نویسنده [English]

  • Jarnile Kadivar
Department of Social Sciences, Al-Zahra University
چکیده [English]

This article attempts to classify the opponents' views on women's participation in the Iranian judiciary system. It starts out by describing women's status within the judiciary system. The article then proceeds, following such a description, by presenting a sketch on transformation of the tatus of women in the post-revolutionary Iranian judiciary system. For the vriter it is an opportunity to study the evidence (documents) as submitted by the opponents of women's inclusion within the judiciary system. Finally, the article reaches the conclusion that neither Verses and the Traditions (Hadith) or other reasons put forward, such as the weakness of women, none onstitutes solid grounds for denying women's inclusion within the judiciary system, i.e., to hold the position of a judge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgment
  • The Iranian Judiciary System
  • Shiite Jurisprudence
  • Verses and Traditions
  • Women's Biological Make-up