تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

بررسی علل تفاهم زناشوئی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مشترک، با شناخت عوامل بروز اختلافات خانوادگی، از جمله موضوعایی است که بسیار زیاد مورد پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، با هدف شناخت عوامل تأثیر گذار بر کیفیت رضایت زناشوئی از دیدگاه زنان، سعی شده است موضوع از منظر روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی خود بررسی گردد. یافته های پژوهش حاضر حاکی است که سرمایه های فرهنگی زوجین، تعیین کننده ی اصلی تصورات و تعاریف آن ها از زندگی مشترک شان می باشد. یعنی سرمایه های فرهنگی زوجین تعیین کننده ی شکل و محتوای افکار و رفتارهای آن ها است. این محتوا را می توان در زمان ها یا فضاهای فرهنگی روزمره ی زوجین و یا مشغولیات مشابهی را در زندگی برای زوجین فراهم می کند و باعث وجود گفت وگو بین زوجین می شود. به دنبال این تشابهات و وجود گفت وگو، غالباً کیفیت روابط زناشوئی و رضایت از زندگی، به ویژه از دیدگاه زنان، بهتر خواهدبود.اطلاعات جمع آوری شده به روش مردم نگاری (به عنوان پیش آزمون) کمک کرد تا اطلاعاتی توسط مصاحبه های طولانی ضیط شده (به عنوان آزمون) با تعدادی خانواده از طبقات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت جمع آوری شود، تا بدین وسیله نتایج مطرح شده ی بالا را بیابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marriage Quality Satisfaction

نویسنده [English]

  • Morteza Monadi.
Department of Psychology, Al-Zahra University
چکیده [English]

The mutual understanding of marriage partners, life and marriage quality _ .satisfaction. and reasons leading to family conflicts are among the topics most studied. This study aims to understand factors influencing the marriage quality satisfaction, from women's point of view. The study is carried out  through the perspectives of social psychology and micro-sociology.
 
The studys findings indicated that cultural capital of the marriage partners are the main determinants of their notions and definitions as regards their  marriage life. That is to say, the partners' cultural capital would determine the form and the content of their thou ghts and of their behavioral patterns.
This content can be observed in daily cultural time and space, and also the preoccupations, which the partners engage in. Therefore, similarities in d definitions, result in similar behavior and preoccupations, which will bring: about a dialogue between the partners. Given the existence of such similarities and of such a dialogue is seen, particularly from women's point Of view, as constituting a better marriage quality and satisfaction. The data gathered using ethnographic technique (as a pre-test) helped to formulate ideas concerning a number of families belonging to various cultural, social and economic classes as regards the above findings. The data were gathered through long recorded interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Notions
  • Cultural Capital
  • Cultural Time and Space
  • Dialogue
  • sfaction
  • Women