تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

برای ایجاد رابطه ای سالم و دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسوولیت هر یک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود.فلسفه یک طرفه بودن این حق در حقوق امامیه، حدود و ویژگی های آن، ضمانت اجرایی، شرعی، و قانونی این الزام، و این که چنین تعهدی بر پایه کدام احکام و قوانین حقوقی ما تنظیم شده است از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است، که تبیین علمی و استدلالی آن می تواند بسیاری از چالش های موجود در نظام حقوقی خانواده در ایران را برطرف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Alimony: An Analysis Using the Approach of the Present Laws of Iran and Those of Some Other Countries

نویسنده [English]

  • Fahirne MalekZade
PhD Al-Zahra University
چکیده [English]

To create a conflict-free, healthy relationship between spouses, it is necessary to understand the spouses' responsibility and their statuses in that relationship. In the Islamic legal system, man and woman are not equal in the financial rights. Man is incumbent on paying the Mahr (the marriage portion) and all the life's expenses. But in the other legal systems this is not the case. For example in the Western law, financial responsibilities are divided equally between the man and woman. The present article deals with: the unilateralist philosophy of such right in Emamiye's rights, its characteristics and limits, the religious and legal guarantees of such obligation, and the question that on what verdicts of the law such commitment is based? This article thus examines the limits of paying alimony, unilateral payment of the alimony by the husband, and executive, canonical, and legal warranty of this obligation. It is thought that the scientific explanation and argumentation of the issue can help resolve many of the challenges by which the family legal system is faced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expenses
  • Female Spouse
  • Male Spouse
  • Obedience
  • Shrew
  • Woman's Financial Independence
  • Financial Right
  • Obligation