نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احساسات دوگانه پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 41-72]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • احساس ناامنی بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • اخلاق مراقبت بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • ادراک تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • ارزش بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • ارزش‌های کاری تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • ازدواج خویشاوندی بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • استفاده از رسانه‌های جمعی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • اکوتوریسم تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • امنیت اجتماعی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • انتخاب عقلانی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • انگیزه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • اوقات فراغت مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]

ب

 • باروری اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • بافت اخلاقی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • بانه بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • بخشودگی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • برآوردگر حداقل مربعات معمولی (OLS) تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • بهره وری اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • بهزیستی روانی بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • بهوشیاری زمینه ای بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]

پ

 • پیر شدن کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • پیش‌برنده‌های مشارکت تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]

ت

 • تجرد قطعی پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 41-72]
 • تعارض کار-خانواده بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • تفاوت بین نسلی مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • تلویزیون ماهواره‌ای رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • توانمندسازی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • توانمندسازی اقتصادی زنان واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-101]
 • توسعه ی اشتغال بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • توسعه ی اقتصادی زنان تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]

ج

 • جمع‌گرایی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • جنسیت تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • جنسیت تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]

خ

 • خانواده بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • خویشاوند نزدیک بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]

د

 • دانشگاه فردوسی مشهد تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • درآمد جنسیتی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • دگرگونی های ارزشی بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • دلبستگی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • دلزدگی زناشویی تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]
 • دینداری بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • دوراهی‌اجتماعی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]

ر

 • راهبرد مقابله ای کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • رسانه رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • رسانه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • رشد اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • رشد بخشی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • رضایت از عملکرد ناجا بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • رضایت مندی زناشویی بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]
 • رضایت‌مندی شغلی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • روابط فرازناشویی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]

ز

 • زن تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • زنان رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • زنان فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 34-70]
 • زنان بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • زنان بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • زنان بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • زنان بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • زنان روستایی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • زنان سرپرست خانوار شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • زنان کُرد بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • زنان متاهل تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]

س

 • سیاست گذاری اجتماعی واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-101]
 • سیاست مالی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • سبک زندگی مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • سریال های شبکه جم بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • سکونتگاههای روستایی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • سلامت معنوی تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]

ش

 • شاخص توسعه ی انسانی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • شخصیت نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • شخصیت رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • شهر ایلام بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • شهرستان جیرفت تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]
 • شهرستان میاندورد تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • شهر کامیاران بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]

ص

 • صنایع دستی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • صندوق اعتباری خُرد زنان تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]

ض

 • ضربه عشق نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]

ط

 • طرح‌واره نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 34-70]
 • فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • فرایند شکل‌گیری بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • فرسودگی عاطفی بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • فضاهای بی دفاع بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • فضاهای شهری بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • فعالیت شالبافی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]

ق

 • قصد ترک شغل تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]

ک

 • کشورهای اسلامی" بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 63-86]
 • کلید واژه: "نرخ مشارکت زنان در نیروی کار" بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 63-86]
 • کلید واژه ها: دلبستگی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • کلیشه‌های جنسیتی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • کنترل اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]

گ

 • گردشگری تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]

م

 • ماتریس حسابداری اجتماعی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • مادران شاغل بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • میانسالی کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • محافظه‌کاری تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • مخارج اجتماعی دولت تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • مدیریت بدن مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • مدیرعامل تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]
 • مسکن مهر بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • مشارکت فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 34-70]
 • مصرف فرهنگی مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • مهاباد بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • مهاجرت شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]

ن

 • نابرابری جنسیتی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • ناگویی خلقی بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]
 • نظارت بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • نظام‌های رفاهی واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-101]
 • نظریه برخاسته از داده‌ها بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • نظریه زمینه ای کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • نگرش به ارتباط قبل از ازدواج تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]

و

 • واژگان کلیدی: تغییرات بدن کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • واژه های کلیدی: تصویر بدنی بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]

ه

 • هویت فرهنگی رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • هویت ناقص پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 41-72]
 • هیئت‌مدیره تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]