دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 60، مهر 1398، صفحه 1-188 
حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه‌گری راهبردهای مقابله‌ای

صفحه 57-86

فرزانه ابوالقاسم فیروزکوهی؛ مسعود شریفی؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری


پیامدهای روان‌شناختی قربانیان قلدری در بین دانش‌آموزان دختر

صفحه 87-120

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ رقیه صدر؛ آرام کاتورانی