دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1389 
بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی

صفحه 49-72

رحیم حمیدی پور؛ باقر ثنائی ذاکر؛ علی محمد نظری؛ محمدنقی فراهانی


عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان

صفحه 75-101

محسن نوغانی؛ محمدمظلوم خراسانی؛ سمیه ورشوی