آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن)

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری

چکیده

تجزیه جنسیتی نیروی کار یکی از نشانه های نابرابری در بازار نیروی کار و نابرابری در بازار کار یکی از علائم نابرابری های اجتماعی می باشد. در این مقاله به آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران با استفاده از شاخص دونکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران را تایید می کند. به علاوه نتایج موید وجود تجزیه جنسیتی در نیروی کار ایران هم در سطح بخش ها و هم در سطح حرفه ها می باشد. نتایج نشان داده است که تجزیه جنسیتی بخشی (در دوره 85-1371) در ایران روند کاهشی داشته است، ولی شاخص تجزیه جنسیتی حرفه ای در این دوره افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Gender segregation hypothesis in the Iranian Labor Market

نویسندگان [English]

  • Z Afshari 1
  • I Shaeibany 2
1 Professor of Economics Alzahra University
2 Ph.d student. texoas A&M
چکیده [English]

Gender segregation of labor force is a sign indicating inequality in the labor market, while labor market inequality itself is a symptom of social inequalities. This paper attempts to test the 'gender job segregation hypothesis' in the Iranian labor market by applying the Duncan Index. The results confirm the hypothesis; the existence of the gender job segregation in the sectors as well as in occupational levels in the 1992-2006 period. The period, as the findings reveal, experiences a decreasing trend of gender segregation in the economic sectors, whereas an increasing trend is shown when the index for occupational segregation is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Job Segregation Hypothesis
  • Occupations
  • Economic Sectors
  • Iran
  • Duncan Index