آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟

نویسنده

چکیده

در این مقاله، ضمن بررسی روند کلی شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی در چند دهه ی اخیر و تحول اندکی که در این زمینه حاصل شده، به ارائه ی نتایج یک بررسی در رابطه با تعارض نقش های خانه داری با کار زنان در بیرون خانه پراخته شده است. در این بررسی که با 325 زن در چهار منطقه ی تهران صورت گرفته، بیشتر زنان مورد پرسش (60درصد) بر اهمیت نقش سنتی و مسئولیت های خانه داری خود تأکید کرده و در قبال این نقش نسبت به کار بیرون از خانه اولویت قائل شده اند. آن ها معتقد بودند که بین کار به عنوان یک فعالیت اقتصادی در جامعه، وحفظ و نگهداری زندگی خانوداگی و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و آن ها غالباً حفظ زندگی خانوداگی را بر کار بیرون ترجیح می دهند، اما هم چنان علاقه مند به کار و فعالیت اقتصادی بیرون از خانه هستند. قدر مسلم، این تعارض به آسانی قابل حل نیست، مگر آن که مانند برخی کشورهای توسعه یافته، مقررات و امکانات حمایتی وسیعی ایجاد شود و مادران بتوانند هنگام کار بیرون، از خدمات مؤسسات ذی ربط (مهد کودک، کودکستان و ...) و یا اشخاص بهره مند باشند و تفاهم بیشتری در این باره بین زن و شوهر پدید آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can We Reconcile Women's Housekeeping with Outside Work?

نویسنده [English]

  • Gholamabbas Tavasoli
چکیده [English]

There is certainly a role conflict between women's employment, as a human resource, and their housekeeping tasks. The latter has been women's traditional role for centuries in Iran. Investigation into the nature of this conflict is a matter of important discussion. Through the Revolution and the Reforms, the rights of Women have been reiterated by the media as well by the women's associations. This paper attempts at showing how far women have succeeded in satisfactory reconciliation of the conflict between their job and their home requirements. Women's share in the labor market is very small, viz., less than 10 percent of their active population. Our data analysis indicates that a majority of 60% of women who work outside the family think that there exists a contradiction between working and housekeeping, and that they prefer to maintain their traditional role, the housekeeping. This finding, among others, is a factor to be considered as an obstacle to the extension of women's work in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work
  • Women
  • Job
  • Housework