دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تبیین محرک‌های بروز فرصت‌های کارآفرینی زنان با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

احمد جعفرنژاد؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ اکرم قاسمیان صاحبی


2. رابطه خودانتقادی و حساسیت به طرد با آشفتگی روان‌شناختی دانشجویان دختر: نقش واسطه‌ای خودخاموشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

مرضیه صادق زاده؛ زهرا عسکری؛ فرهاد خرمایی