کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 3
1. رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 195-222

مسعود صادقی؛ فاطمه ایمنی؛ فاطمه باوزین


2. بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-180

زهرا زینی‌وند؛ لیلا امینی جاوید؛ آسیه مرادی


3. بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 43-68

افسانه توسلی؛ لیلا فولادی؛ مینا امان الهی