کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
تعداد مقالات: 3
1. نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 169-200

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


3. بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-110

موسی سعادتی؛ محمد عباس زاده؛ محسن نیازی؛ حسن منتظری خوش