کلیدواژه‌ها = تفاوت‌های جنسیّتی
بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 153-180

میثم شیرخدائی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی؛ ندا طهماسبی روشن؛ فرشته خلیلی پالندی


تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 153-174

سوده رحمانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا تنها


کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 37-66

خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان راوندی