کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت جنسیتی مورد مطالعه: جوانان شهر آبدانان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-80

کریم رضا دوست؛ جابر مولایی؛ پویا طوافی


2. تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-94

نیر رستمی؛ فیروز راد


3. «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-108

ندا رضوی زاده؛ علی یوسفی


5. مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-36

اکبر زارع شاه آبادی؛ مریم طاهر


6. تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان

دوره 9، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 35-58

مهدی ادیبی سده؛ مهستی علیزارده؛ کمال کوهی