کلیدواژه‌ها = آشفتگی زناشویی
تعداد مقالات: 2
1. مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-194

پریسا جانجانی؛ خدامراد مومنی؛ نادر امیری؛ الساندرا سیمونلی؛ آسیه مردای


2. رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها

دوره 6، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 81-103

سیمین حسینیان؛ فاطمه حسینی؛ اعظم شفیعی نیا؛ سوگند قاسم زاده