کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی
تعداد مقالات: 7
1. نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 169-200

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


2. رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 195-222

مسعود صادقی؛ فاطمه ایمنی؛ فاطمه باوزین


3. پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-150

محدثه بی تا؛ رضا جعفری هرندی