کلیدواژه‌ها = مادر
مادری در قلمرو اجتماعی- فرهنگی یک مطالعه کیفی انتقادی

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-217

فائزه جعفری سیریزی؛ عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی


تغییرات زندگی دختران نوجوان پس از فوت مادر:یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 166-202

آسیه شریعتمدار؛ نوشین تقدیسی


سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 2، مهر 1386، صفحه 135-147

سید مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه

دوره 4، شماره 3، دی 1385، صفحه 111-123

رویا لطافتی