کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-104

غزل هداوند اول؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهجت یزدخواستی


2. بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-110

موسی سعادتی؛ محمد عباس زاده؛ محسن نیازی؛ حسن منتظری خوش


3. بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-196

علی محمد قدسی؛ جواد افشارکهن؛ احمد عطارد


4. بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 5-28

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ جهانبخش رهبریان