کلیدواژه‌ها = زن
تحلیل جامعه‌شناختی رابطه معنویت‌گرایی، تصور از خود و نوع‌پوشش

دوره 22، شماره 1، فروردین 1403

شاهرخ افتخاری؛ حلیمه عنایت


جنسیت و جدایی: روایت زنانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-62

سمیه عرب خراسانی


تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 129-154

سحر سپاسی؛ لیلا عبدلی


تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 7-26

سید فاطمه یعقوبی هشجین؛ طاهره الهی


جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن

دوره 8، شماره 3، مهر 1389، صفحه 7-38

زهرا ریاحی زمین؛ ناهید دهقانی


تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 7-29

اسدالله نجفی؛ عباس افرازه


مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 7، شماره 3، دی 1388، صفحه 53-70

محمدحسین رمضانی قوام آبادی


محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 105-121

فریبا حاجی علی


سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 2، مهر 1386، صفحه 135-147

سید مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 5-25

کاووس حسن لی؛ قاسم سالاری


خوانشی از زن در شاهنامه

دوره 4، شماره 2، تیر 1385، صفحه 111-141

محبوبه پاک نیا