کلیدواژه‌ها = زن
تعداد مقالات: 16
1. جنسیت و جدایی: روایت زنانه

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-62

سمیه عرب خراسانی


2. تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-154

سحر سپاسی؛ لیلا عبدلی


3. تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-26

سید فاطمه یعقوبی هشجین؛ طاهره الهی


4. تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-102

فتحیه فتاحی زاده


6. جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-38

زهرا ریاحی زمین؛ ناهید دهقانی


7. تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو

دوره 8، شماره 1، بهار 1389، صفحه 7-29

اسدالله نجفی؛ عباس افرازه


9. مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 7، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 53-70

محمدحسین رمضانی قوام آبادی


11. محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1387، صفحه 105-121

فریبا حاجی علی


12. بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 7-37

محمدتقی رفیعی


13. سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 135-147

سید مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


14. نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور

دوره 5، شماره 1، بهار 1386، صفحه 5-25

کاووس حسن لی؛ قاسم سالاری


15. خوانشی از زن در شاهنامه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 111-141

محبوبه پاک نیا