کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-175

معصومه سعیدی؛ حامد چهارسوقی امین؛ هادی مومنی هلالی؛ علیرضا نوروزی؛ مرجان واحدی


2. فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-54

مهدی کرمانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ زهرا برادران کاشانی


5. ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-188

ابوذر پایدار؛ علی حاجی نژاد؛ آیدا الله الدین وندی


6. بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 127-156

مریم شریف زاده؛ جلیله کریمی


7. تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-88

داود جمینی؛ احمد تقدیسی؛ خالد علیپور؛ شلیر فیضی


8. تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-42

رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی


10. سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز:

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 103-132

داریوش حیاتی؛ شیوا احمدی


14. بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-167

مهدیه السادات میرترابی؛ یوسف حجازی؛ محمود حسینی


15. تعیین ‌کننده ‌های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد

دوره 9، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 139-166

مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


16. سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 55-76

مریم سالمی؛ محمدرضا همزه ای؛ علی اصغر میرک زاده


17. بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-55

پگاه میرسادات؛ احمد رضوان فر؛ حسین شعبان علی فمی؛ غلام رضا پزشکی راد