کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-99

زهرا کرمانی مامازندی؛ محمود نجفی؛ افضل اکبری بلوطبنگان


3. تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-26

سید فاطمه یعقوبی هشجین؛ طاهره الهی


4. اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان

دوره 7، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 139-163

زهرا شیربیم؛ منصور سودانی؛ عبدالله شفیع آبادی


6. علل ترس از موفقیت در زنان شاغل

دوره 2، شماره 5، پاییز 1383، صفحه 40-63

محمدحسین متقی؛ نعمت الله موسی پور؛ شهناز ارجمند کرمانی