کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 12
1. توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-36

نسرین اکبری ترکمانی؛ وحید قاسمی؛ احسان آقا بابایی


2. تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-42

فروغ الصباح شجاع نوری؛ فاطمه خادمی؛ سمانه سادات سدیدپور


6. بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور

دوره 9، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 167-192

حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ احمد حجاریان؛ منیره محمدی


8. احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 47-70

خدیجه سفیری؛ زهرا زارع


9. وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 7، بهار 1384، صفحه 77-103

احمد جعفرنژاد؛ محمدرحیم اسفیدانی