کلیدواژه‌ها = زنان
مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زنان ازخشونت خانگی در سکونتگاه های غیررسمی مشهد

دوره 22، شماره 1، فروردین 1403

سیمین فروغ زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ کبری اکابری


استراتژی باند الاستیک: تجربة زیسته زنان ازمقابله با خشونت خانگی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 135-167

مرضیه شهریاری؛ معصومه باقری


الگوی رفتار مصرفی کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر تهران

دوره 20، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 6-37

محسن مهرآرا؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خدادادکاشی؛ پگاه شیرمحمدی


تحلیل گفتمان انتقادی نقش زنان در سیاست‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 57-83

سعیده میرابی؛ علی یوسفی؛ عذرا قندهاریون


بررسی اثرات بیگانگی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان مناطق 22 گانه تهران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-37

محمد حسن پیران قیداری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ سیف الله فرزانه


تحلیل روایت کار احساسی زنان در سال اول ازدواج

دوره 19، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 205-234

احسان آقابابایی؛ زهرا عسکری دستجردی


واکاوی تجارب زیسته زنان از ابتلا به کرونا یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 79-112

عبدالرضا نواح؛ مرضیه شهریاری؛ علی بوداقی


نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تمامیت‌خواهی زوجی و طلاق عاطفی در زنان

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 185-218

وفا مصطفی؛ هاجر فلاح زاده؛ شهلا آمره ئی برچلویی؛ امید حمیدی


رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 81-110

احمدرضا کیانی؛ نوشین اسماعیلی؛ سپیده بشیرگنبدی


مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 201-248

مهدی فرجی پاک؛ رضا خجسته مهر؛ مرتضی امیدیان


بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-186

مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ لیلا فلاحتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-42

امید قادرزاده؛ میترا خلقی


بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 198-177

یاسمن دمیرچی؛ افشین صلاحیان