کلیدواژه‌ها = توسعه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور

دوره 9، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 167-192

حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ احمد حجاریان؛ منیره محمدی


3. بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران

دوره 6، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 31-53

سیدحسین سراج زاده؛ افروز نوربخش