کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 131-162

اکبر طالب پور؛ نرمین کریمیفر


عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 165-186

زهرا نصراللهی؛ مرضیه غفاری گولک؛ علی اکبر پروا


بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران

دوره 6، شماره 3، دی 1387، صفحه 31-53

سیدحسین سراج زاده؛ افروز نوربخش