نویسنده = عباس ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 123-148

زهرا احمدپورترکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سمانه پورسهیلی


2. نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 93-107

عباس ابوالقاسمی؛ زهرا دستغیب


3. بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور

دوره 6، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 47-61

عباس ابوالقاسمی؛ حسین شیبانی؛ محمد نریمانی؛ مسعود گنجی


4. بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان

دوره 4، شماره 1، بهار 1385، صفحه 55-66

عباس ابوالقاسمی؛ آذر کیامرثی