نویسنده = حلیمه عنایت
تعداد مقالات: 4
2. امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-32

حلیمه عنایت؛ مجید موحد؛ اله رحم حیدری


4. دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

دوره 6، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 7-29

مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ میثم کایدان بدیع