نویسنده = مجید موحد
تعداد مقالات: 6
2. امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-32

حلیمه عنایت؛ مجید موحد؛ اله رحم حیدری


3. مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش

دوره 9، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 133-160

مجید موحد؛ نورالله محمدی؛ مریم حسینی


4. دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

دوره 6، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 7-29

مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ میثم کایدان بدیع