نویسنده = بهجت یزدخواستی
بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-104

غزل هداوند اول؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهجت یزدخواستی


بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 7-38

بهجت یزدخواستی؛ جمال بابایی؛ زهرا دشتی


ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان

دوره 6، شماره 3، دی 1387، صفحه 55-79

بهجت یزدخواستی؛ حامد شیری