نویسنده = وحید قاسمی
تعداد مقالات: 4
1. توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-36

نسرین اکبری ترکمانی؛ وحید قاسمی؛ احسان آقا بابایی


4. بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-102

وکیل احمدی؛ وحید قاسمی؛ شهلا کاظمی پور