مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (JWSPS) - پرسش‌های متداول