مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (JWSPS) - مقالات آماده انتشار